נספח לאישור הגשת מועמדות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

נספח זה מיועד למועמד/ת, שכבר קיבל/ה "אישור על הגשת מועמדות", ורק אם נרשמו לו שם הפניות לסעיפים מיוחדים.
האישור על הגשת המועמדות נשלח בדוא"ל ובדואר במקביל, תוך תקופה של עד 30 יום מביצוע ההרשמה, ולאחר קליטת נתוני המועמד במחשב.

 

לצפייה בנספח יש להקליק  על הקישורית להלן:

נספח לאישור הגשת מועמדות »

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block