איך מתקבלים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

אחרי שהחלטת מה ברצונך ללמוד באוניברסיטת תל-אביב, זה הזמן לבחון את מסלולי הלימוד ואפשרויות הקבלה שלך

מסלולי הלימוד

באוניברסיטת תל-אביב קיימים שני מסלולי לימודים עיקריים לתואר שני:

  • לימודים במסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה - משך הלימודים במסלול זה הינו עד שלוש שנים.
  • לימודים במסלול עיוני, ללא תזה - במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד מספר שעות לימוד נוספות, ובחלק מהתכניות גם לכתוב עבודת גמר או להגיש פרויקט – הלומדים במסלול זה נדרשים לסיים לימודיהם תוך שנתיים.

 

ניתן לקבל הארכה של שנה נוספת באישור מיוחד, ובתנאי שיוכח כי מתן ההארכה יאפשר את סיום הלימודים.

 

תלמידים העומדים בדרישות הקבלה אך אינם מסוגלים ללמוד בקצב הנדרש יכולים לבחור במסלול לימודי צבירה. במסלול הצבירה ניתן ללמוד עד 75% מסך השעות הנדרשות לתואר, ולקבל הכרה בלימודים אלה עם המעבר למסלול הרגיל.

 

 

 

הקבלה ללימודים

הקבלה ללימודי התואר שני מתקיימת בכל אחת מתכניות הלימודים, והיא מורכבת ממספר רמות:

  • לכל תכנית לימודים נקבעו ציון מינימום בלימודי התואר הראשון ותנאים נוספים לקבלה.
  • בכל מקרה המינימום האוניברסיטאי לקבלה עומד על ציון 75 בלימודי התואר הראשון.
  • תלמידים שציון הגמר שלהם הינו בין 70 ל-75 תישקל האפשרות לקבלם "על תנאי", והם יידרשו להשלים חובות שיוטלו עליהם על-ידי ועדת הקבלה.
  • תלמידים שהתואר הראשון שלהם אינו בתחום לימודי התואר השני יכולים להידרש ללמוד לימודי השלמה, כפי שתקבע ועדת הקבלה לכל תכנית.

 

 

דרישות נוספות

תלמידי התואר השני נדרשים לדעת עברית ואנגלית על בוריין:
  • תלמידים שלמדו לתואר ראשון במוסד ששפת ההוראה שלו אינה עברית יידרשו לעמוד במבחן פטור בעברית.
  • תלמידים שלמדו לתואר ראשון בשלוחות זרות או במוסד שהתואר שלו אינו שקול לתואר "בוגר אוניברסיטה" יידרשו לעמוד בבחינת אנגלית ברמת פטור.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block