מועדי רישום

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכניות הלימוד ומועדי הרישום - סמסטר א'

מידע כללי

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א נפתחת ב  19.1.2020 ומסתיימת ב 31.5.2020, למעט בחוגים שהרישום אליהם יסתיים מוקדם יותר. החל מתאריך זה ואילך, כל חוג רשאי לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, ככל שיידרש, את המידע המפורסם באתריה בכל הנוגע לתנאי קבלה ונהלים. זאת גם לאחר פרסום המידע הראשוני למועמדים ולתלמידים ומבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

מומלץ למועמדים לעקוב אחר השינויים והעדכונים במידע המפורסם באתר אגף רישום ומנהל תלמידים.

לבירור ומידע נוסף ניתן להתקשר למוקד הטלפוני 03-6405550 או בדוא"ל  im@tau.ac.il או באמצעות  WhatsApp שמספרו 0522995818

 

  • סמסטר א'
  • סמסטר ב'
סמן להצגת מידע מפורט
רפואה ובריאות - תואר שני
מדעי הרפואה ובריאות
מדעים מדויקים - תואר שני
מדעים מדויקים
מדעי החיים - תואר שני
מדעי החיים
מדעי המוח - תואר שני
מדעי המוח
הנדסה - תואר שני
הנדסה
מדעי הרוח - תואר שני
מדעי הרוח
חינוך - תואר שני
חינוך
אמנויות - תואר שני
אמנויות
מדעי החברה - תואר שני
מדעי החברה
עבודה סוציאלית - תואר שני
עבודה סוציאלית
ניהול ומנהל עסקים תואר שני
ניהול ומנהל עסקים
משפטים - תואר שני
משפטים

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block